SERVIS - Hodinky Junghans

HLAVNÍ MENU
Design Trade s.r.o.  | oficiální disrtibutor pro ČR
HLAVNÍ MENU
FIREMNÍ E-SHOP
Přejít na obsah
SERVIS
ODESLÁNÍ DO SERVISU
Pokud vaše hodinky Junghans vyžadují servis nebo opravu naším zákaznickým servisem, doporučujeme, abyste se řídili dle následujících instrukcí, pro zajištění bezproblémového zpracování: Hodinky prosím pečlivě zabalte, abyste je ochránili před poškozením během dopravy do servisního centra. Ideálně použijte polstrovaný box nebo hodinky uložte do bublinkové fólie, pokud použijete běžnou papírovou krabici.

Chcete-li využít 24měsíční záruky, přiložte také platný záruční list (nebo kopii původního dokladu od autorizovaného prodejce) a balíček vždy zasílejte doporučeně.
ZÁRUKA
Na hodinky Junghans poskytujeme záruku dva roky od data nákupu. Všechny výrobní vady jsou v této lhůtě bezplatně odstraněny. Z této záruky je vyloučeno běžné opotřebení součástí hodinek, jako jsou řemínky, tahy, pouzdra, sklo a baterie (relevantní dle modelu hodinek), způsobené každodenním používáním. Rovněž jsou vyloučeny škody způsobené přímým důsledkem nesprávné manipulace nebo nadměrného namáhání. Záruka zaniká, pokud je výrobní číslo odstraněno ze zadní části hodinek nebo bude nečitelné. Rozsah jakéhokoli odškodnění se vztahuje k pořizovací ceně tohoto modelu. Odpovědnost za náhodné nebo následné škody je vyloučena. Neznalost informací o správném provozu a údržbě je považována za nesprávné zacházení. Chcete – li uplatnit záruku, vezměte prosím hodinky spolu s prodejním dokladem a vyplněným záručním listem autorizovanému specializovanému prodejci Junghans a pokud možno partnerovi Junghans, u kterého byly hodinky zakoupeny. Záruka je účinná pouze tehdy, pokud byl záruční list zcela a správně vyplněn a opatřen razítkem autorizovaného partnera Junghans.
POKYNY PRO PÉČI A ÚDRŽBU
Hodinky, stejně jako každý jiný přesný měřicí přístroj, musí být pravidelně servisovány, aby bylo zajištěno, že vždy fungují perfektně. Nelze všeobecně uvádět, jak dlouhá má být preventivní servisní perioda, protože to vždy závisí na konkrétním modelu, klimatu, individuální péči majitele o hodinky i na tom, jak často jsou používány. Vodotěsnost hodinek časem klesá, díky stárnutí těsnění a stejně tak jej mohou narušit i silné nárazy. Vodotěsnost hodinek nelze trvale zaručit. Proto doporučujeme preventivní revizi každých 4 až 6 let s komplexním prověřením funkce v závislosti na podmínkách, ve kterých se používá. Neodkládejte hodinky na reprosoustavy, ledničky, nebo jakákoli jiná místa, která mohou generovat silná magnetická pole, ta mohou v určitých případech hodinky poškodit.
Time Trade s.r.o.
Hradecká 557
530 09 Pardubice
Česká republika

Otevírací hodiny:
Pondělí - pátek: 08:00 - 16:30

telefon: +420 466 615 534
© 2023 | Design Trade s.r.o.  | objednavky@dtgroup.cz | tel.:  +420 466 615 078
Návrat na obsah